Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, ticari faaliyetler sonucu doğan ticari ilişkiler ile ilgili uyuşmazlıkları, ticari ilişkileri düzenler. İnsanlar arasındaki borç ilişkileri ticari faaliyetlerden dolayı ise ticaret hukuk içerisinde değerlendirilir. Şayet ticari bir ilişkiden kaynaklanmayan bir borç ilişkisi varsa bu durumda borçlar hukukuna göre işlem yapılır.

 

Ticaret Hukuku, insanlar arasındaki ticari ilişkileri içerir. Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da ticaret hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukuku genel olarak tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları ile ilgidir. Ticaret ortaklığı denilince kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklar anlaşılır.

 

Ticaret Hukukunu ilgilendiren belgeler düzenlenme biçimleri isme yazılı yazılı ve hamiline yazılı poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetlerdir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku da ticaret hukuku dalındandır